logo

Specjalizacja

 

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie:

 

 • prawo gospodarcze;
 • prawo spółek handlowych;
 • prawo cywilne;
 • prawo administracyjne;
 • prawo lotnicze;
 • prawo medyczne;
 • prawo papierów wartościowych;
 • prawo upadłościowe;
 • prawo własności intelektualnej;
 • prawo pracy;
 • prawo spółdzielcze;
 • obrót nieruchomościami;
 • windykacja należności.

 

Pomoc prawna obejmuje, między innymi:

 

 • doradztwo przy zakładaniu, rejestracji, łączeniu i przekształcaniu spółek prawa handlowego,
 • bieżącą obsługę korporacyjną podmiotów gospodarczych,
 • kompleksową obsługę prawną procesów inwestycyjnych,
 • reprezentowanie naszych Klientów w negocjacjach i zawieraniu umów,
 • prowadzenie badania stanu prawnego przedsiębiorstw (audytu prawnego – due diligence),
 • prowadzenie postępowań przed sądami, organami egzekucyjnymi oraz organami administracji publicznej (w tym również organami skarbowymi),
 • sporządzanie pism i umów w zakresie obrotu prawnego,
 • sporządzanie analiz i opinii prawnych,
 • reprezentowanie w procesie windykacji wierzytelności.

 

Kancelaria świadcząc pomoc prawną zapewnia w zależności od potrzeb kooperację ze specjalistami z dziedzin pokrewnych (notariusze, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi, biegli rewidenci, rzeczoznawcy majątkowi).


J. Śledziński Kancelaria Prawna

(+48) 604 57 57 75

(+48) 666 57 57 75

Email: kancelaria@jskp.pl

 


J. Śledziński Kancelaria Prawna Wszystkie Prawa Zastrzeżone